Contact

Deze site van het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE) is bestemd voor de aangesloten scholen. Voor algemene informatie kunt u met ons contact opnemen.

Correspondentieadres:

M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

Telefoon 053 430 8678