Formulieren

Klik op een link om een formulier te openen of downloaden:

Interne ondersteuningsroute:

Stap formulier SPOE (februari 2023)

Formulier rekenproblemen (januari 2024)

Formulier cognitief talentvolle leerling (februari 2023)

Formulier interventie of arrangement (januari 2023)

Formulier lees- en spellingsproblemen (januari 2023)

Individueel onderzoek:

Ouderformulier onderzoek SPOE (februari 2022)

Ouderformulier dyslexie groep 8 (januari 2022)

Aanmeldingsformulierdyslexie groep 8 (september 2022)

OPP:

Stapformulier 4B OPP (februari 2023)

Schrijfwijzer OPP

Bijlage vaardigheids-scores bij OPP

1ste TLV aanvraag en TLV hernieuwing:

Per 1 januari 2023 is er nog slechts 1 aanvraagformulier voor zowel een eerste TLV aanvraag als een hernieuwing SBO of SO. SPOE kan alleen de TLV aanvraag zien indien de status van de hulpvraag is gezet op ‘TLV aanvraag ENS’.

SWV Aanvraagformulier TLV en hernieuwing SBO of SO (december 2023)

Procedure en stappenplan aanvraag TLV 2023-2024 (juli 2023)

Vergaderschema CVAs Enschede en Oldenzaal 2023-2024 (juli 2023)

PO/VO checklist:

Checklist POVO door de leerling zelf in te vullen

Checklist vaardigheden overstap povo leerkracht ouder

Checklist VO