Werkwijze

Het SPOE werkt vanuit de visie van het handelingsgericht werken om scholen te ondersteunen. HGW (handelingsgericht werken) concretiseert goed onderwijs en effectieve leerlingbegeleiding, zodat teams beter kunnen omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. HGW focust op wat werkt, vanuit wetenschappelijk gegevens over goed onderwijs en effectieve interventies. Er is aandacht voor een positieve leerkracht-leerling relatie en effectieve feedback om het onderwijs goed af te stemmen op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht.

Het basisaanbod van de scholen (groen) bevat kwalitatief goed onderwijs en effectieve ondersteuning voor alle leerlingen. Hoe sterker deze basis is, hoe meer kinderen profiteren van goed onderwijs en er minder interne (geel)- en externe (rood) ondersteuning nodig is. De HGW cyclus bevat de fasen: waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren en evalueren. Deze cyclus ondersteunt teams bij het in kaart brengen van de overeenkomsten en verschillen in een groep en bij het afstemmen van het onderwijs hierop.