CvA

Home » Ouders » CvA

De CvA van de deelregio Enschede geeft advies betreffende verzoeken tot het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) en de daaraan gekoppelde bekostiging (categorie) en duur. Dit doen zij door de arrangementaanvragen objectief te beoordelen en advies te geven met betrekking tot de best passende onderwijssetting.

De CvA heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de deelregio en vormt haar eigen mening als het gaat om de adviezen over externe arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De CvA is gebonden aan een wettelijk kader en adviseert het samenwerkingsverband over het toekennen van het arrangement, waarna dit daar wordt bekrachtigd.