Diepteteams

Home » Ouders » Diepteteams

Drie keer per jaar wordt er op school een diepteteam georganiseerd. Tijdens dit overleg bespreekt de intern begeleider samen met de onderwijscoach en orthopedagoog van de school leerlingen/groepen die wat extra ondersteuning nodig hebben. Er kunnen vanuit het diepteteam verschillende acties worden uitgezet. Bijvoorbeeld een observatie of onderzoek door de orthopedagoog of een interventie op leerling- of groepsniveau.  In het diepteteam kan worden samengewerkt met schoolwijkcoach en jeugd/schoolverpleegkundige als er sprake is van brede problematiek.

Het diepteteam heeft als doel om zo vroeg mogelijk te signaleren en daarnaast leerkrachten te adviseren in het toepassen van de juiste handelingsstrategieën ten behoeve van de groep en/of individuele leerlingen. Wanneer een individuele leerling wordt besproken, wordt de ouders eerst om toestemming gevraagd, ook worden ouders uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn.