Informatieplicht

Home » Ouders » Informatieplicht

Wanneer ouders hun kind aanmelden op een school, is het belangrijk dat de school alle relevante informatie over het kind krijgt om het onderwijsaanbod goed af te stemmen. Ouders hebben daarbij de plicht (informatieplicht) om naar waarheid alle relevante informatie te delen met de school. Op basis hiervan kan de school bepalen of zij voldoende passend onderwijs kunnen geven.