Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte

Home » Ouders » Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte

Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of zit een kind niet zo lekker in z’n vel of dat gedraagt het zich anders dan verwacht.

De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de aard van de problematiek is en met de ouder afstemmen over de best mogelijke aanpak. Soms kan de basisschool zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de interne begeleider samen met de groepsleerkracht een plan op. De basisschool wordt hierbij begeleid door medewerkers van het SPOE.  Er worden dan adviezen gegeven over de aanpak van het onderwijs op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingenniveau. Echter soms is een nader onderzoek noodzakelijk. De school kan na toestemming van de ouders een dergelijk onderzoek aanvragen bij het SPOE.