Passend onderwijs en zorgplicht

Home » Ouders » Passend onderwijs en zorgplicht

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Kan deze school geen passend onderwijs bieden aan uw kind? Dan moet er een andere reguliere of speciale school worden gezocht, die de begeleiding wel kan bieden. Het bestuur van de school waar u uw kind heeft aangemeld heeft zorgplicht en dient u te helpen bij het zoeken naar een school die wel passend onderwijs kan bieden.