SOP

Home » Ouders » SOP

Elke school heeft specifieke kennis en begeleidingsmogelijkheden om passend onderwijs te kunnen geven aan haar leerlingen. Deze specifieke ondersteuningsmogelijkheden staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is terug te vinden op de website van elke school.