Samenwerkingsverband

Het SPOE vormt samen met het andere steunpunt in Enschede en de twee andere deelregio’s (Hengelo en Noord Oost Twente) het ‘Samenwerkingsverband Twente Oost PO’.

Het Samenwerkingsverband Twente Oost PO (https://www.swvtwenteoostpo.nl/) zorgt dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms is dat op een speciale school. Maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat.

SWV Twente Oost PO is een samenwerkingsverband van het primair onderwijs in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Daarbij zijn ongeveer 34.000 leerlingen betrokken op 180 basisscholen, 4 speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs.

In een ondersteuningsplan beschrijft SWV Twente Oost  PO hoe de schoolbesturen kunnen samenwerken om passend onderwijs te bieden. In het plan staat bijvoorbeeld:

  • welke ondersteuning elke reguliere basisschool moet kunnen bieden,
  • welke kwaliteitseisen er gelden voor onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte,
  • welke rol de ouders/verzorgers hebben en hoe zij op de hoogte worden gehouden,
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld.

Het ondersteuningsplan geldt voor maximaal 4 jaar. Elke 4 jaar stelt het Samenwerkingsverband een nieuw plan op. Het plan wordt ter instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) en bij de gemeenten.