Steunpunt Voorschool

Wanneer er bij een kind van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf twijfel bestaat over welke onderwijssetting het meest passend is, kan het kind worden aangemeld bij het Steunpunt Voorschool Voor het Steunpunt Voorschool werken professionals vanuit Attendiz, KOE en SPOE.

Het Steunpunt Voorschool heeft als doel om samen met de ouders en betrokkenen vanuit de voorschool de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te brengen. Dit gebeurt o.a. door middel van dossieranalyse, een observatie en gesprekken. De orthopedagoog of psycholoog kan daarnaast indien nodig ook contact opnemen met overige betrokken professionals, bijv. een logopedist/fysiotherapeut of het consultatiebureau. Indien nodig zal het Steunpunt voorschool ook het vervolgtraject richting het onderwijs met ouders begeleiden. Wanneer een kind bij een reguliere basisschool wordt aangemeld en de basisschool twijfelt of de reguliere basisschool wel de beste plek is voor deze leerling, kan de basisschool contact opnemen met hun onderwijscoach of de voorschoolse IB’er om alsnog een aanmelding bij Steunpunt Voorschool te doen. De onderwijscoach en eventueel de orthopedagoog van de desbetreffende school kunnen ook betrokken worden bij het traject, om samen met de IB’er te kijken naar de mogelijkheden. Informatie over het Steunpunt Voorschool en de procedure voor aanmelding zijn te vinden op de site https://www.deelregio-enschede.nl/voorschool.html.